กิจกรรมการสอน

  • วัฏจักรของสาร วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ โดยทั่วไปในสภาวะแวดล้อมจะมีแร่ธาตุและสารต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่แล้วตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่ใช้ แร่ธาตุและสารจากธรรมชาติ แต่ก ...
    ส่ง 22 ต.ค. 2558 02:28 โดย ณัฐพร นุกูลการ
  • พันธุกรรม พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากร ...
    ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:33 โดย ณัฐพร นุกูลการ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า เอกสารการสอน